slide

Контакти | ДГС Мъглиж

Директор:
инж. Деян Белемезов
Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
Гр. Мъглиж, пл. ”Трети Март” 24
e-mail:
dgsmuglizh@uidp-sliven.com
телефон:
04321/23 16; 23 54
факс: