slide

Планове и разчети | ДГС Мъглиж

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС "Мъглиж" ЗА 2024 г.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Мъглиж
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС "Мъглиж" ЗА 2023 г.
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Мъглиж
Годишен план за ползване на дървесина ТП ДГС Мъглиж 2022 г.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Мъглиж
ГП ползване д-на 2021 ДГС МЪГЛИЖ
Файл
Добавен
13.11.2020 / ДГС Мъглиж
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
19.11.2018 / ДГС Мъглиж
Годишен план за ползване на дървесина 2018 год.
Файл
Добавен
24.11.2017 / ДГС Мъглиж
Годишен план за ползване на дървесина през 2017 год. на ТП ДГС Мъглиж
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Мъглиж