Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4337 ДГС Мъглиж 08.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
121 куб.м. 23 куб.м. 7 куб.м. 65 куб.м. 340 куб.м. 22 куб.м. 578 куб.м.
бк
203134 Продажба на стояща дървесина на корен 26,478.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203134 Виж пълна информация
4318 ДГС Мъглиж 27.05.2020 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „ДГС Мъглиж“ за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
4317 ДГС Мъглиж 27.05.2020 02.06.2020 Събиране на оферти с обява 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка на поливни системи и техническо оборудване за тях за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство “- Мъглиж”

Виж пълна информация
4249 ДГС Мъглиж 13.05.2020 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита и почвени торове за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4212 ДГС Мъглиж 11.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20 куб.м.
бк, здб, блг, чб
203132 Процедури за продажба на дървесина 1,766.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203132 на 11.05.2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 4212 на ДГС Мъглиж от 11.05.2020 е прекратена!
4211 ДГС Мъглиж 11.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 65 куб.м. 2 куб.м. 66 куб.м. 267 куб.м. 12 куб.м. 432 куб.м.
здб,блг,бк,гбр,чб
203132 Процедури за добив на дървесина 10,540.80 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203132 на 11.05.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4197 ДГС Мъглиж 26.05.2020 Открита процедура 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МЪГЛИЖ“ за срок от 24 месеца“

Виж пълна информация
4189 ДГС Мъглиж 27.05.2020 15.06.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 55,880.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югоизточно държавно предприятие” (ЮИДП) гр. Сливен, ТП „Държавно горскостопанство Мъглиж” Виж пълна информация
4172 ДГС Мъглиж 30.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
96 куб.м. 111 куб.м. 2 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 230 куб.м.
чб, бб
203124 Продажба на стояща дървесина на корен 10,997.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203124 Виж пълна информация
4171 ДГС Мъглиж 30.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м.
здб, цр
203110-8 Процедури за продажба на дървесина 505.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203110-8 на 30.04.2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 4171 на ДГС Мъглиж от 30.04.2020 е прекратена!
4170 ДГС Мъглиж 30.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м.
чб, бб
203120 Процедури за продажба на дървесина 1,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203120 на 30.04.2020 год. Виж пълна информация
Процедура № 4170 на ДГС Мъглиж от 30.04.2020 е прекратена!
4169 ДГС Мъглиж 30.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 139 куб.м. 13 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 188 куб.м.
чб, бб
203120 Процедури за добив на дървесина 4,587.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203120 на 30.04.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4110 ДГС Мъглиж 06.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
303 куб.м. 281 куб.м. 1 куб.м. 490 куб.м. 0 куб.м. 42 куб.м. 1117 куб.м.
чб, бб
203123 Продажба на стояща дървесина на корен 49,059.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203123 Виж пълна информация
Процедура № 4110 на ДГС Мъглиж от 06.04.2020 е прекратена!
4109 ДГС Мъглиж 06.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
86 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 74 куб.м. 225 куб.м. 63 куб.м. 452 куб.м.
бк
203122 Продажба на стояща дървесина на корен 22,455.36 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203122 Виж пълна информация
Процедура № 4109 на ДГС Мъглиж от 06.04.2020 е прекратена!
4067 ДГС Мъглиж 30.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 139 куб.м. 13 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 188 куб.м.
чб, бб
203120 Продажба на стояща дървесина на корен 7,198.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203120 Виж пълна информация
Процедура № 4067 на ДГС Мъглиж от 30.03.2020 е прекратена!
4066 ДГС Мъглиж 30.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
83 куб.м. 266 куб.м. 8 куб.м. 267 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м. 655 куб.м.
бб
203121 Продажба на стояща дървесина на корен 28,144.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203121 Виж пълна информация
Процедура № 4066 на ДГС Мъглиж от 30.03.2020 е прекратена!
4037 ДГС Мъглиж 23.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
978 куб.м. 356 куб.м. 14 куб.м. 462 куб.м. 93 куб.м. 129 куб.м. 2032 куб.м.
бб, чб, см, здгл, бк
203119 Продажба на стояща дървесина на корен 110,447.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203119 Виж пълна информация
4036 ДГС Мъглиж 23.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
346 куб.м. 224 куб.м. 1 куб.м. 328 куб.м. 0 куб.м. 64 куб.м. 963 куб.м.
чб, бб
203118 Продажба на стояща дървесина на корен 45,402.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203118 Виж пълна информация
4026 ДГС Мъглиж 18.03.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали и почистващи препарати за нуждите на ТП ДГС Мъглиж за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3996 ДГС Мъглиж 13.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
83 куб.м. 266 куб.м. 8 куб.м. 263 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м. 651 куб.м.
бб
203117 Продажба на стояща дървесина на корен 27,990.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203117 Виж пълна информация
Процедура № 3996 на ДГС Мъглиж от 13.03.2020 е прекратена!