Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5928 ДГС Мъглиж 08.02.2022 Открита процедура 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника/ компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др./ за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
5925 ДГС Мъглиж 02.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 174 куб.м. 19 куб.м. 370 куб.м. 271 куб.м. 7 куб.м. 872 куб.м.
чб,бб,здб,бк,гбр,бл,срлп,цр
223110; 223111, 223112, 223118 Процедури за добив на дървесина 27,266.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обекти №№ 223110; 223111, 223112, 223118 на 02.02.2022 г. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5924 ДГС Мъглиж 31.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 79 куб.м. 0 куб.м. 351 куб.м. 138 куб.м. 14 куб.м. 653 куб.м.
чб,бб,см,бл,цр,здб,бк,гбр,срлп,бл,
№213142П;223110П2;223111П;223112П;223117П;223118П; Процедури за продажба на дървесина 57,855.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти №213142П;223110П2;223111П;223112П;223117П;223118П; на 31.01.2022 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5896 ДГС Мъглиж 30.12.2021 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари ( работни ръкавици ,предпазни козерки, предпазни екипировки – без защитно облекли за пожари, за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
5893 ДГС Мъглиж 30.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м.
чб, бб, см
213142 П Процедури за продажба на дървесина 4,440.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213142 П; на 30.12.2021 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
Процедура № 5893 на ДГС Мъглиж от 30.12.2021 е прекратена!
5879 ДГС Мъглиж 20.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
27 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 267 куб.м. 286 куб.м. 13 куб.м. 612 куб.м.
бл,цр,здб,дрлп,
№ 223110, 223117 Процедури за добив на дървесина 18,647.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обекти №№ 223110, 223117 на 20.12.2021 г. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5868 ДГС Мъглиж 14.12.2021 Събиране на оферти с обява 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на FSC ресертификационен одит по сертификация“ Виж пълна информация
5867 ДГС Мъглиж 04.01.2022 Открита процедура 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери,система СОТ, камери за видеонаблюдение и др. включително и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
5866 ДГС Мъглиж 04.01.2022 Открита процедура 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МЪГЛИЖ“ за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
5862 ДГС Мъглиж 16.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
168 куб.м. 137 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 305 куб.м.
чб,бб
223115П;223116П; Процедури за продажба на дървесина 36,315.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223115П;223116П; на 16.12.2021 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5853 ДГС Мъглиж 16.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1246 куб.м. 43 куб.м. 19 куб.м. 578 куб.м. 581 куб.м. 117 куб.м. 2584 куб.м.
бк,гбр
223113П;223113П2;223114П;223114П2 Процедури за продажба на дървесина 248,976.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223113П;223113П2;223114П;223114П2 на 16.12.2021 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5851 ДГС Мъглиж 20.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1417 куб.м. 269 куб.м. 24 куб.м. 840 куб.м. 598 куб.м. 127 куб.м. 3275 куб.м.
здб, гбр, бк, бб, чб
223111, 223113, 223114, 223115, 223116 Процедури за добив на дървесина 106,798.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обекти №№ 223111, 223113, 223114, 223115, 223116 на 20.12.2021 г. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5819 ДГС Мъглиж 16.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 5 куб.м. 2 куб.м. 35 куб.м. 45 куб.м. 2 куб.м. 90 куб.м.
здб,бк,гбр
223111П Процедури за продажба на дървесина 7,585.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223111 П на 16.12.2021 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
Процедура № 5819 на ДГС Мъглиж от 16.12.2021 е прекратена!
5797 ДГС Мъглиж 09.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 72 куб.м. 86 куб.м. 3 куб.м. 178 куб.м.
бл, здб, цр, срлп
223110 П Процедури за продажба на дървесина 14,927.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223110 П на 09.12.2021 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5735 ДГС Мъглиж 30.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 51 куб.м.
чб,бб
Процедури за продажба на дървесина 4,687.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223105П на 30.11.2021 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
Процедура № 5735 на ДГС Мъглиж от 30.11.2021 е прекратена!
5734 ДГС Мъглиж 30.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 135 куб.м. 15 куб.м. 55 куб.м. 1 куб.м. 4 куб.м. 234 куб.м.
чб,цр,бб
223105 Процедури за добив на дървесина 6,335.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 223105 на 30.11.2021 г. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5710 ДГС Мъглиж 25.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
150 куб.м. 151 куб.м. 2 куб.м. 85 куб.м. 1 куб.м. 4 куб.м. 393 куб.м.
чб, бб, здб
223104 Процедури за продажба на дървесина 33,847.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223104 на 25.11.2021 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
Процедура № 5710 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!
5709 ДГС Мъглиж 25.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 623 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м. 769 куб.м.
чб
223101 Процедури за продажба на дървесина 57,299.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223101 на 25.11.2021 год. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
Процедура № 5709 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!
5708 ДГС Мъглиж 25.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
150 куб.м. 151 куб.м. 2 куб.м. 85 куб.м. 1 куб.м. 4 куб.м. 393 куб.м.
чб, бб, здб
223104 Процедури за добив на дървесина 11,233.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 223104 на 25.11.2021 г. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
Процедура № 5708 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!
5707 ДГС Мъглиж 25.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 623 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м. 769 куб.м.
чб
223101 Процедури за добив на дървесина 20,464.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 223101 на 25.11.2021 г. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
Процедура № 5707 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!