Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5394 ДГС Мъглиж 28.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м.
здб
213133 Процедури за продажба на дървесина 800.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213133 на 28.06.2021 год. Виж пълна информация
5393 ДГС Мъглиж 28.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 97 куб.м. 149 куб.м. 9 куб.м. 271 куб.м.
здб, гбр, бл, цр
213133 Процедури за добив на дървесина 6,612.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213133 на 28.06.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5392 ДГС Мъглиж 15.06.2021 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП ДГС Мъглиж срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
5391 ДГС Мъглиж 29.06.2021 Открита процедура 23,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Мъглиж за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
5360 ДГС Мъглиж 01.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
177 куб.м. 97 куб.м. 3 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 314 куб.м.
бб,см,здгл
213126 Процедури за добив на дървесина 7,847.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213126 на 01.06.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5359 ДГС Мъглиж 01.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
127 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 170 куб.м.
бб,см,здгл
213126 Процедури за продажба на дървесина 14,957.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213126 на 01.06.2021 год. Виж пълна информация
5358 ДГС Мъглиж 01.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 33 куб.м.
здб,бк
213125 Процедури за продажба на дървесина 2,540.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213125 на 01.06.2021 год. Виж пълна информация
5357 ДГС Мъглиж 01.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м.
здб, бк
213130 Процедури за продажба на дървесина 1,335.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213130 на 01.06.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5357 на ДГС Мъглиж от 01.06.2021 е прекратена!
5355 ДГС Мъглиж 01.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 26 куб.м. 1 куб.м. 237 куб.м. 331 куб.м. 23 куб.м. 626 куб.м.
здб, гбр, бк
213130 Процедури за добив на дървесина 15,274.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213130 на 01.06.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5354 ДГС Мъглиж 27.05.2021 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
5353 ДГС Мъглиж 15.06.2021 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Мъглиж“ Виж пълна информация
5352 ДГС Мъглиж 15.06.2021 Открита процедура 26,932.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Мъглиж“ Виж пълна информация
5317 ДГС Мъглиж 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 154 куб.м. 8 куб.м. 197 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 469 куб.м.
чб, бб
213127, 213128, 213129 Процедури за добив на дървесина 11,405.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213127, 213128, 213129 на 10.05.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5300 ДГС Мъглиж 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 78 куб.м. 1 куб.м. 385 куб.м. 386 куб.м. 43 куб.м. 901 куб.м.
здб,бл,бк,гбр
213125 Процедури за добив на дървесина 22,091.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213125 на 10.05.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5299 ДГС Мъглиж 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 33 куб.м.
здб,бк
213125 Процедури за продажба на дървесина 2,540.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213125 на 10.05.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5299 на ДГС Мъглиж от 10.05.2021 е прекратена!
5275 ДГС Мъглиж 23.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12 куб.м.
чб
213119 Процедури за продажба на дървесина 962.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213119 на 23.04.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5275 на ДГС Мъглиж от 23.04.2021 е прекратена!
5274 ДГС Мъглиж 23.04.2021 213402 Процедури за добив на дървесина 33,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспортна услуга Виж пълна информация
5271 ДГС Мъглиж 19.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 35 куб.м.
здб, бк
213121 Процедури за продажба на дървесина 2,825.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213121 на 19.04.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5271 на ДГС Мъглиж от 19.04.2021 е прекратена!
5270 ДГС Мъглиж 19.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 27 куб.м.
чб
213119 Процедури за продажба на дървесина 2,123.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213119 на 19.04.2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5270 на ДГС Мъглиж от 19.04.2021 е прекратена!
5228 ДГС Мъглиж 05.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 206 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 305 куб.м.
чб, бб
213122 Продажба на стояща дървесина на корен 12,300.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен, Обект № 213122 Виж пълна информация
Процедура № 5228 на ДГС Мъглиж от 05.04.2021 е прекратена!