Процедура № 5982 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Мъглиж 01.03.2022 26,547.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти №223112П2;223118П2;223120П на 01.03.2022 год. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
223112П2;223118П2;223120П здб, гбр, цр, бк,ак,бб,чб 22 куб.м. 154 куб.м. 20 куб.м. 23 куб.м. 77 куб.м. 2 куб.м. 298 куб.м.