Процедури

Процедура № 5982 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 01.03.2022
Втора дата
Начална цена 26,547.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти №223112П2;223118П2;223120П на 01.03.2022 год. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 223112П2;223118П2;223120П
Дървесен вид здб, гбр, цр, бк,ак,бб,чб
Едра 22 куб.м.
Средна 154 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
Технологична 23 куб.м.
За огрев 77 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Всичко 298 куб.м.