Процедури

Процедура № 5925 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 02.02.2022
Втора дата
Начална цена 27,266.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обекти №№ 223110; 223111, 223112, 223118 на 02.02.2022 г. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 223110; 223111, 223112, 223118
Дървесен вид чб,бб,здб,бк,гбр,бл,срлп,цр
Едра 31 куб.м.
Средна 174 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
Технологична 370 куб.м.
За огрев 271 куб.м.
ОЗМ 7 куб.м.
Всичко 872 куб.м.