Процедура № 5925 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Мъглиж 02.02.2022 27,266.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обекти №№ 223110; 223111, 223112, 223118 на 02.02.2022 г. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
223110; 223111, 223112, 223118 чб,бб,здб,бк,гбр,бл,срлп,цр 31 куб.м. 174 куб.м. 19 куб.м. 370 куб.м. 271 куб.м. 7 куб.м. 872 куб.м.