slide

Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
354 ДГС Мъглиж Информация плащания ДГС Мъглиж 15.01.2016310 ДГС Мъглиж „Предоставяне на електронни съобщителни услуги – фиксирана телефония и доставка на интернет за нуждите на ТП „ДГС Мъглиж” 21.10.2015

283 ДГС Мъглиж "Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства и др. включително и техника в извънгар. срок) за нуждите на ТП ДГС „Мъглиж”. 28.09.2015279 ДГС Мъглиж Сключване на застраховка „Трайни насаждения” за новосъздадени горски култури по мярка 226 залесени опожарени площи от 166 дка на територията на ТП „ДГС – Мъглиж” гр.Мъглиж имот № 000460 и имот № 000695 за срока на изпълнение на поръчката /12 месеца / 25.09.2015150 ДГС Мъглиж "Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини и др. включително и техника в извън. срок) за нуждите на ТП ДГС „Мъглиж” 20.05.2015

149 ДГС Мъглиж Доставка, чрез закупуване на материали /спрей, разредители и пастелна креда/, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и кубиране на стояща и лежаща дървесина, в района на дейност на ТП „ДГС Мъглиж“. 20.05.2015135 ДГС Мъглиж „Следгаранционно техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи, доставка и монтаж на нови гуми , ремонт, монтаж и демонтаж на употребявани гуми на ДГС МЪГЛИЖ 29.04.2015


102 ДГС Мъглиж Информация по чл.44 ал.10 ДГС МЪГЛИЖ 30.03.2015
29 ДГС Мъглиж „Извършване на задъл. медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП ДГС Мъглиж, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задъл. предв. и периодични прегледи на работниците“ 08.12.2014


5 ДГС Мъглиж „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП ДГС Мъглиж, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците“ 24.11.2014


4 ДГС Мъглиж „Застраховка „Трайни насаждения” за новосъздадени горски култури на територията на ТП „Държавно горско стопанство – Мъглиж” гр.Мъглиж за срок от 12 месеца по обособени позиции”, открита с Решение № 207 от 19.09.2014г. 24.11.2014