Процедури

Процедура № 6069 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 31.03.2022
Втора дата
Начална цена 4,687.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223105П на 31.03.2022 год. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 223105П
Дървесен вид чб,бб
Едра 24 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 51 куб.м.