slide

Процедури | ДГС Мъглиж

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7046 ДГС Мъглиж 18.07.2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 6,933.23 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7045 ДГС Мъглиж 18.07.2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 39,523.85 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6728 ДГС Мъглиж 11.07.2023 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 50,634.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6012 ДГС Мъглиж 10.03.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 22,552.82 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5436 ДГС Мъглиж 21.07.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 13,927.44 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5185 ДГС Мъглиж 29.03.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 15,374.57 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5122 на ДГС Мъглиж от 08.03.2021 е прекратена!
5122 ДГС Мъглиж 08.03.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 27,920.14 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4550 на ДГС Мъглиж от 19.08.2020 е прекратена!
4550 ДГС Мъглиж 19.08.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 723.52 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4471 на ДГС Мъглиж от 13.07.2020 е прекратена!
4471 ДГС Мъглиж 13.07.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 723.52 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3874 ДГС Мъглиж 11.02.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 18,634.94 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2695 ДГС Мъглиж 14.01.2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 54,687.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1808 ДГС Мъглиж 13.02.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 67,439.33 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
756 ДГС Мъглиж 28.02.2017 0 173201;173202;173203;173204;173205;173206;173207 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 105,260.95 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
306 ДГС Мъглиж 12.10.2016 18.10.2016 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 37,766.69 лв. без ДДС