Процедури

Процедура № 5352 на ДГС Мъглиж

Процедура № 5352 на ДГС Мъглиж от 15.06.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 15.06.2021
Втора дата
Начална цена 26,932.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Мъглиж“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.