Процедури

Процедура № 5868 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 14.12.2021
Втора дата
Начална цена 6,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява
Предмет „Извършване на FSC ресертификационен одит по сертификация“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.